Pracownia Projektowa

woda | kanalizacja | gaz

         
     Szanowni Państwo

W tym miejscu znajdziecie przydatne linki
do geoportali oraz przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych.
Dzięki temu znajdziecie odpowiednie wnioski o wydanie
warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
oraz dowiecie się wszystkiego na temat doprowadzenia
wody i odprowadzenia ścieków z domu.


Zacznijmy od geoportali, czyli map na których możemy zobaczyć numery działek,
podziemne uzbrojenie terenu, a czasami nawet sieci i przyłącza, które
zostały zaprojektowane.

Mapy


Przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne


Na początek Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna,
przy ul. Sadowej 4, w Tychach. Przedsiębiorstwo posiada sieci wodociągowe w gminach:
Orzesze, Łaziska Górne, Wyry, Gostyń, Tychy, Kobiór, Bieruń, Lędziny, Bojszowy, Brzeszcze
Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., przy ul. Kolejowej 4, w Mikołowie.
Przedsiębiorstwo wydaje warunki przyłączenia zarówno do sieci wodociągowej
oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Mikołowa.


Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej  Sp. z o.o, przy ul. Zdrojowej 4, w Pszczynie.
Przedsiębiorstwo wydaje warunki przyłączenia zarówno do sieci wodociągowej
oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Pszczyny.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o,
przy ul. Fabrycznej 10, w Mysłowicach.
Przedsiębiorstwo wydaje warunki przyłączenia zarówno do sieci wodociągowej
oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Mysłowic.


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o,
przy ul. Ostatni Etap 6, w Oświęcimiu.
Przedsiębiorstwo wydaje warunki przyłączenia zarówno do sieci wodociągowej
oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Oświęcimia.
Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o, przy ul. Imielińska 87, Imielin.
Przedsiębiorstwo wydaje warunki przyłączenia zarówno do sieci wodociągowej
oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Imielinia.Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o, przy ul. Techników 18, w Chełmie Śląskim.
Przedsiębiorstwo wydaje warunki przyłączenia zarówno do sieci wodociągowej
oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Chełmu Śląskiego.
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o,
przy ul. Józefa Lompy 19, w Gilowicach
Przedsiębiorstwo wydaje warunki przyłączenia zarówno do sieci wodociągowej
oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Woli oraz całej gminy Miedźna.Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S.A.
przy ul. Piłsudskiego 12, w Tychach.
Przedsiębiorstwo wydaje warunki przyłączenia  do kanalizacji sanitarnej
na terenie Tychów.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
przy ul. Wieniawksiego 4 w Orzeszu.
Przedsiębiorstwo wydaje warunki przyłączenia  do kanalizacji sanitarnej
na terenie Orzesza.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
przy ul. Energetyków 5 w Łaziskach Górnych.
Przedsiębiorstwo wydaje warunki przyłączenia  do kanalizacji sanitarnej
na terenie Łazisk Górnych.
Urząd Gminy Wyry  przy ul. Głównej 133 w Wyrach.
Przedsiębiorstwo wydaje warunki przyłączenia  do kanalizacji sanitarnej
na terenie Wyry oraz Gostyni.
Kobiórski Zakład Komunalny  przy ul. Centralnej 57, w Kobiórze.
Przedsiębiorstwo wydaje warunki przyłączenia  do kanalizacji sanitarnej
na terenie Kobióra.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "PARTNER" Sp. z o.o. 
przy ul. Lędzińskej 47, w Lędzinach.
Przedsiębiorstwo wydaje warunki przyłączenia  do kanalizacji sanitarnej
na terenie Lędzin.
Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. 
przy ul. Jagiełły 13 w Bieruniu.
Przedsiębiorstwo wydaje warunki przyłączenia  do kanalizacji sanitarnej
na terenie Bierunia.
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
przy ul. Świętego Jana 52 w Bojszowach.
Przedsiębiorstwo wydaje warunki przyłączenia  do kanalizacji sanitarnej
na terenie gminy Bojszowy.